سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آن که خود را پیشواى مردم سازد پیش از تعلیم دیگرى باید به ادب کردن خویش پردازد ، و پیش از آنکه به گفتار تعلیم فرماید باید به کردار ادب نماید ، و آن که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد ، شایسته‏تر به تعظیم است از آن که دیگرى را تعلیم دهد و ادب آموزد . [نهج البلاغه]

آقا محمد

 
 
دل نامه(پنج شنبه 91 مرداد 26 ساعت 2:22 عصر )

 

 

تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم/باغبان از پی من تند

دوید/سیب را دست تو دید/غضب آلوده به من کرد نگاه/سیب دنندان زده از دست تو افتاد به خاک و

هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز سالهاست که گوش من آرام آرام رفتن گام تو تکرار کنان میدهد آزارم و

اندیشه کنان غرق این پندارم :که چــــــــــــــــــــــــــــرا خانه کوچک ما سیـــــــــــــــــــــــــب نداشت.

(محمد رضا) 
دل نامه(سه شنبه 91 مرداد 24 ساعت 4:56 عصر )

 

من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلــــــــــــیـــــــخارا

(محمد رضا) 
دل نامه(دوشنبه 91 مرداد 23 ساعت 3:19 صبح )

 

 

 

دل نامه

 

ای که از کوچه معشوقه ما میگذری،با خبر باش که سر میشکند دیوارش

(محمد رضا) 
خوش آمد گویی(چهارشنبه 91 مرداد 18 ساعت 7:54 عصر )

من اومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمبلبلبلو 
لیست کل یادداشت های وبلاگ?